תנאי שירות

 1. ראשי
 2. תנאי שירות

תנאים והגבלות ללקוח להזמנת איסוף GREENBAG

 1. שק זה מיועד לפינוי פסולת שיפוצים ובניין בלבד.
 2. יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן ולפעול לפי הוראות אלו בלבד.
 3. ​אין לערום פסולת מעל דפנות השק. שק שמלא מעל הדפנות, לא יפונה .השק נאסף באמצעות משאית מנוף, יש להכין את השטח לפני הצבת השק. על המיקום להיות נגיש להצבה,הרמה ואיסוף של השק. יש להזיז כל חסימה לפני קריאה לאיסוף.
 4. ​היכן ניתן להניח את השק? יש להניח את השק עד 3 מטרים משפת הכביש לצורך יצירת גישה למשאית האיסוף. יש לשמור על מרחק של 1.5 מטר לפחות מכל מבנה, כלי רכב, עצים וכדומה. יש להניח את השק במיקום שלא יעברו מעליו ענפים, קווי תקשורת, חשמל או כל כבל אחר בגובה של לפחות 6 מטרים מעל השק.
 5. ​במידה ויגיע נציג החברה לאיסוף השק ויתקל בחסימת גישה, ימתין הנציג 5 דק' בלבד להסדרת דרך הגישה. במידה ולא תוסדר הדרך, יעזוב הנציג את המתחם ועבור קריאה נוספת לאיסוף יחויב המזמין בתשלום של 80 ₪ לשק קטן ו300- ₪ לשק גדול.
 6. ​קנסות – השק הינו רכושו של המזמין ובהתאם, כל קנס שיינתן עבור הצבה שלא כדין, שפיכת פסולת שלא בתוך השק ו/או כל קנס אחר יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין.
 7. ​העמסה מקסימלית – משקל מקסימלי להעמסת שק קטן 600 ק"ג. משקל מקסימלי להעמסת שק גדול 2,500 ק"ג. במקרה של העמסת יתר, השק לא יפונה ולא יתקבל כל החזר כספי בגינו. הודעה תשלח למזמין האיסוף.
 8. ​לצורך הזמנת איסוף יש לסרוק את הQR המודפס על הלשונית שעל השק להזין את מספרו הסידורי של השק, את מספר הטלפון הנייד של מזמין הפינוי ואת כתובת האיסוף.

תנאים והגבלות ללקוח להזמנת מכולה.

 1. מכולה זו לפינוי פסולת הינה רכוש חברת בני וצביקה בע"מ ויש לעשות במכולה רק את השימוש לשמו היא נועדה, איסוף פסולת בניין בהתאם למגבלות משקל הרשומות על המכולה.
 2. אין להזיז את המכולה באתר לאחר ההצבה ואין לפנות בכוחות עצמך, פינוי עצמי יחויב כהחלפה.
 3. אין לערום פסולת מעל שפות המכולה, במידה והנהג יגיע לאתר והמכולה תהיה מלאה מעל לשפות, המכולה לא תפונה והלקוח יחויב על קריאת שווא (450 ₪ + מע"מ).
 4. משקל מקסימאלי להעמסת מכולה 6 קוב או 8 קוב לא יעלה על 8 טון, ולמכולה 12 קוב לא יעלה על  12 טון. העמסת יתר תחויב בתשלום נוסף לפי מחירון או לא תפונה כלל ותחויב בהזמנת שווא, בהתאם לשיקול דעת הנהג (כמפורט בסעיף 3 לעיל) .
 5. לידיעה , כמזמין העבודה, על פי דין אתה נושא באחריות שילוחית במקרה של חריגות משקל על כל המשתמע מכך. אנא הקפד להעמיס על פי המותר.
 6. המכולה ניתנת בהשאלה לתקופה של עד שבעה ימי עבודה. לאחר מכן יגבה חיוב נוסף של 40 ₪+ מע"מ על כל יום נוסף.
 7. מקום ההצבה יבחר ע"י הלקוח ובהתאם לתקנות העזר העירוניות, בתוך האתר, או במקום חנייה מוסדר כפוף לאישור הרשות המקומית. כל קנס שיינתן על שם בני וצביקה בכל ימות השבוע לרבות שבתות, חגים וערבי חג, על פי כל חוק, תקנה ו/או תקנת עזר, ייחשב הקנס כאילו ניתן ללקוח, כל קנס מכל סיבה שהיא. הלקוח מאשר בזאת עם הוצאת הזמנה יחויב במלוא סכום הקנס ועלות הטיפול. בחתימתו מאשר הלקוח הסבת הקנס/ות על שמו ככל הניתן על פי החוק ובכל מקרה נשיאה בתשלום הקנס/ות ועלות הטיפול מיד עם הודעת בני וצביקה ללקוח על קבלת הקנס.
 8. יש להכין את השטח לפני הצבת המכולה. על השטח להיות ישר ומפולס, ונגיש למשאית. יש לשמור על נתיב גישה למכולה, להזיז חפצים ורכבים החוסמים גישה לפני הזמנת הצבה/החלפה/פינוי.
 9. במידה ויגיע נהג לאתר והתנאים לא יאפשרו  לפנות מכולה באופן חופשי ומידי, ימתין הנהג כחמש דקות להסדרת המפגע , היה והמפגע לא יוסר או יתוקן, יעזוב הנהג את האתר והלקוח יחוייב בהתאם לסעיף 3 לעיל.
 10. בכל מקרה בו הנהג המתין באתר ללא גישה למכולה או לשטח ההצבה, או שלא ביצע עבודתו מכל סיבה הקשורה לאחריות הלקוח להכנת השטח, יעזוב הנהג את המקום והלקוח יחויב בהתאם לסעיף 3 לעיל בגין קריאת שווא.
 11. הלקוח מתחייב לשמור על המכולה ולהיות אחראי לכל נזק שייגרם לה מכל מין וסוג שהוא לרבות גניבתה, החל משלב הצבתה ועד למועד מסירתה לבני וצביקה.
 12. יש להיערך מראש ולתכנן את ההחלפות/ פינויים לאתרך. בקשות להחלפה יועברו לשירות הלקוחות בכל יום עד השעה 14:00, עבור טיפול ופינוי ביום המחרת. בקשה לפינוי באותו היום תיבדק מול סידור העבודה ותשובץ לנהג הפנוי הבא, במידה וקיים.
 13. בקשות להצבה/ החלפה/ פינוי יועברו באתר האינטרנט "איסוף.קום" או בוואטסאפ שמספרו ל052-4888711.

 

תפריט
נגישות
דברו איתנו
צריכים עזרה?
שלום,
איך אפשר לעזור?